หน้าหลัก
เกี่ยวกับสมาคม
    ข้อบังคับสมาคม
    ปฏิทินกิจกรรม
สินค้าที่ระลึก
    เสื้อรุ่น
    ของที่ระลึกอื่นๆ
เว็บลิงค์
    เว็บไซต์ศิษย์เก่าอื่นๆ
    เว็บที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์
    ทั่วไป
    รับสมัครงาน
  Webboard
  Admin
 
  จำนวนเข้าชม 13494

   ยินดีต้อนรับสู่สมาคมศิษย์เก่า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


เนื่องในโอกาสเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
    เนื่องในโอกาสเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จึงของเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมทำบุญตามวัดต่าง ๆ ใกล้บ้าน และร่วมประเพณีถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่และเสริมสร้างความปรองดองในสังคม และความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวร่วมถวายเป็นพุทธบูชา หมวดหมู่ ทั่วไป (12/7/2557)
คณะเกษตรศาสตร์ มีกำหนดจัดงานโครงการเปิดฟาร์ม และห้องปฏิบัติการในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 255
    คณะเกษตรศาสตร์ มีกำหนดจัดงานโครงการเปิดฟาร์ม และห้องปฏิบัติการในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556 และโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การเกษตร ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2556 ณ อาคารเทคโนโลยีทางการเกษตร ซึ่งตรงกับกำหนดการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หมวดหมู่ ทั่วไป (15/8/2556)
การฝึกอบรมเรื่อง "การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวและแป้งข้าว" 1-2 สิงหาคม 2556
     คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม เรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวและแป้งข้าว” ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบทางอุตสาหกรรมเกษตร และห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หมวดหมู่ ทั่วไป (15/7/2556)
จำหน่ายหนังสือ เกวลิน ของท่านเขมานันทะ (โกวิทย์ เอนกชัย) ศิลปินแห่งชาติ ราคาเล่มละ 180
    หนังสือ เกวลิน ของท่านเขมานันทะ (โกวิทย์ เอนกชัย) ศิลปินแห่งชาติ ราคาเล่มละ 180 ที่ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบราชธานี รุ่นที่ 11 นายวิทยากร โสวัตร เป็นบรรณาธิการเฉพาะกิจ จัดพิมพ์เพื่อตั้งกองทุนสืบธรรม-สืบไท เพื่อเผยแพร่งานของท่านเขมานันทะ สู่สาธารณะ จัดพิมพ์เพียง 1500 เล่ม ใครอยากได้ไปอ่าน ติดต่อได้ที่ 0872393556 หรือ 0878758075 ขอค่าจัดส่ง 20 รวมเป็นเงิน 200 บาm หมวดหมู่ ทั่วไป (9/7/2556)
ขอเชิญการอบรมเทคนิคการป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อการผลิตพืชปลอดสารพิษ:การลดการใช้สารเคมีในนาข้าว
    คณะเกษตรศาสตร์ การอบรมเทคนิคการป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อการผลิตพืชปลอดสารพิษ:การลดการใช้สารเคมีในนาข้าว วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ห้องประชุมสุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หมวดหมู่ ทั่วไป (9/7/2556)

ภาพบรรยากาศอ่างเก็บน้ำคณะเกษตรศาสตร์
ภาพบรรยากาศอ่างเก็บน้ำคณะเกษตรศาสตร์ ในช่วงเวลาพลบค่ำ
ดุสิต ศรีสร้อย AGGIE 7
ดุสิต ศรีสร้อย ศิษย์เก่าสาขาวิชาพืชสวน รุ่นที่ 7 ปัจจุบันเป็น อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   
©2013 by สมาคมศิษย์เก่า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 หมู่ 4 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี