หน้าหลัก
เกี่ยวกับสมาคม
    ข้อบังคับสมาคม
    ปฏิทินกิจกรรม
สินค้าที่ระลึก
    เสื้อรุ่น
    ของที่ระลึกอื่นๆ
เว็บลิงค์
    เว็บไซต์ศิษย์เก่าอื่นๆ
    เว็บที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์
    ทั่วไป
    รับสมัครงาน
  Webboard
  Admin
 
  จำนวนเข้าชม 8248

   ยินดีต้อนรับสู่สมาคมศิษย์เก่า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


คณะเกษตรศาสตร์ มีกำหนดจัดงานโครงการเปิดฟาร์ม และห้องปฏิบัติการในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 255
    คณะเกษตรศาสตร์ มีกำหนดจัดงานโครงการเปิดฟาร์ม และห้องปฏิบัติการในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556 และโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การเกษตร ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2556 ณ อาคารเทคโนโลยีทางการเกษตร ซึ่งตรงกับกำหนดการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หมวดหมู่ ทั่วไป (15/8/2556)
การฝึกอบรมเรื่อง "การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวและแป้งข้าว" 1-2 สิงหาคม 2556
     คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม เรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวและแป้งข้าว” ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบทางอุตสาหกรรมเกษตร และห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หมวดหมู่ ทั่วไป (15/7/2556)
จำหน่ายหนังสือ เกวลิน ของท่านเขมานันทะ (โกวิทย์ เอนกชัย) ศิลปินแห่งชาติ ราคาเล่มละ 180
    หนังสือ เกวลิน ของท่านเขมานันทะ (โกวิทย์ เอนกชัย) ศิลปินแห่งชาติ ราคาเล่มละ 180 ที่ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบราชธานี รุ่นที่ 11 นายวิทยากร โสวัตร เป็นบรรณาธิการเฉพาะกิจ จัดพิมพ์เพื่อตั้งกองทุนสืบธรรม-สืบไท เพื่อเผยแพร่งานของท่านเขมานันทะ สู่สาธารณะ จัดพิมพ์เพียง 1500 เล่ม ใครอยากได้ไปอ่าน ติดต่อได้ที่ 0872393556 หรือ 0878758075 ขอค่าจัดส่ง 20 รวมเป็นเงิน 200 บาm หมวดหมู่ ทั่วไป (9/7/2556)
ขอเชิญการอบรมเทคนิคการป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อการผลิตพืชปลอดสารพิษ:การลดการใช้สารเคมีในนาข้าว
    คณะเกษตรศาสตร์ การอบรมเทคนิคการป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อการผลิตพืชปลอดสารพิษ:การลดการใช้สารเคมีในนาข้าว วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ห้องประชุมสุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หมวดหมู่ ทั่วไป (9/7/2556)
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หลายตำแหน่ง
    พนักงานขายผลิตภัณฑ์อาหารซีพี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และ ตำแหน่งอื่นๆ
บริหารจัดการด้านงานขายผลิตภัณฑ์อาหารซีพี ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในช่องทางลูกค้าต่างๆ เช่น Traditional Trade, Modern Trade, Food Service, ธุรกิจห้าดาว เป็นต้น โดยศึกษาและประเมินภาวะราคา,ตลาด,คู่แข่ง ในผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ - บริการงานขายให้กับลูกค้าเก่า และพัฒนาหาช่องทางลูกค้าใหม่ ในผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ - วางแผนและสร้างกิจกรรมด้านงานขายเพื่อส่งเสริมเป้าหมายการขายในผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ
หมวดหมู่ รับสมัครงาน (8/7/2556)

ภาพบรรยากาศอ่างเก็บน้ำคณะเกษตรศาสตร์
ภาพบรรยากาศอ่างเก็บน้ำคณะเกษตรศาสตร์ ในช่วงเวลาพลบค่ำ
ดุสิต ศรีสร้อย AGGIE 7
ดุสิต ศรีสร้อย ศิษย์เก่าสาขาวิชาพืชสวน รุ่นที่ 7 ปัจจุบันเป็น อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   
©2013 by สมาคมศิษย์เก่า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 หมู่ 4 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี